Livets siste fase

En totalpakke for den beste omsorgen i livets siste fase.

Omsorg i livets siste fase

Alle mennesker har rett å bestemme over eget liv. Dette gjelder også beslutninger i livets siste fase. Alt for mange eldre som ønsker å dø hjemme blir mot sin vilje (som begrunnet i trygghet og sikkerhet) innlagt på sykehus eller sykehjem hvor det ofte er begrenset besøkstid og lav bemanning som skal hjelpe flere.
Boetheia tar dine ønsker på alvor og tilbyr nå en totalpakke slik at du kan utnytte dine siste dager trygt plassert i ditt eget hjem med dine nærmeste og kjære rundt deg.
blog-29

Praktisk tilrettelegging

Sykehusseng
Hjelpemidler
Medisinteknisk utstyr

Pleie og støtte

Døgnbemannet personale
Stell og pleie
Medikamenthåndtering
Uro og angstbehandling

Vi er her når du trenger oss.

En sammensatt pakke som har et mål. Å gjøre avslutningen på livet så komfortabelt og verdig som mulig.
Vi sørger for å ha alt på plass slik at du og din familie kan bruke tiden på det som betyr mest. Skape gode minner i en vond og sårbar tid.
01. Døgnbemannet sykepleie
Det vil alltid være en av våre dyktige sykepleiere tilstede for den beste pleien samt medisiner når det trengs.
02. Funksjonell seng og hjelpemidler
Tidlig tilrettelegging gjør oss istand til å sørge for at tilpassede hjelpemidler er klare og tilgjengelig når det er behov for dem.
03. Væske og ernæring
I livets siste dager vil det være mot sin hensikt å gi næring da dette kun forlenger unødvendig forløp. Vi sørger selvfølgelig for at jevnlig tilførsel av væske bidrar til at du er komfortabel.
04. Uro og angsthåndtering
Alle er forskjellig men de fleste vil ha behov for noen medisiner når slutten nærmer seg. Våre pleiere er erfarne på området og kan vurdere når det er behov for å gi slike medisiner.

Ønsker du råd?
    banner-kontakt