Øystein Bergstad

Øystein Bergstad

Daglig leder og Fagsykepleier

“Jeg setter umåtelig stor pris på den hjelpen du gav min familie i den tunge tiden. Vi skylder alle i @boetheia en stor takk.”

Øystein startet sin karriere som hjelpepleier ved geriatrisk avdeling på Universitetssykehuset i Tromsø i 1995. Det tok ikke lang tid før han innså at dette var hans kall og i 2003 startet han på sykepleiestudiet i Tromsø.
Etter han var ferdig sykepleier har han jobbet innenfor mange fagfelt slik som mage- og tarm, hjerte- og karsykdom, infeksjonsmedisin, ortopedi, eldreomsorg, sykehjem, opeasjonavdelinger og anestesi.
Øystein har solid kompetanse men foretrekkes av våre brukere for sin omsorg og varmende hender.

Egenskaper

Forflyttning
Personlig hygiene og stell
Medikamenter
Sikkerhet og fallforebygging
Grundig rapportering til familie eller fastlege
Eliminering og inkontinenspleie
Lett husstell
Ernæring
Klesvask og skifte av sengetøy
Matvareinnkjøp og shopping
Følgetjeneste
Mobilisering

Tjenesteområde

Horten
Holmestrand
Re og Sem
Tønsberg
Færder