Frequent Questions

Ofte Spurte Spørsmål

Vi tilbyr private sykepleie- og omsorgstjenester i tillegg til renhold i hjemmet.
01. Hvordan skaffer jeg omsorgshjelp når jeg trenger det?
Dersom du behøver hjelp i hjemmet eller noen å samtale med til frokostkaffen kan du enten ringe oss i kontortiden på 951 32 000 eller bestille et kartleggingsbesøk via skjemaet på nettsidene våre. Vår kontortid er mandag til fredag kl 08:00 til 16:00.
02. Kan dere hjelpe meg til legetimen min?
Ja det kan vi. Dersom du har behov for assistanse til legetime, sykehustime eller for å hande dagligvarer kan du ringe oss på 951 32 000 i kontortiden så fikser vi det.
03. Kan dere hjelpe dersom jeg må ta blodprøver?
Boetheia samarbeider med alle fastlegene i Vestfold. Har du utfordringer med å komme deg til legekontoret for å ta blodprøver kan vi hjelpe deg med å komme hjem til deg for å ta prøvene i din egen stue.
04. Jeg skal skrives ut fra sykehus. Kan dere hjelpe?
Ja det kan vi. Dersom du er inneliggende og behøver assistanse i planlegging for utskrivelse kan du be sykepleieren på avdelingen ta kontakt med oss.

Bestill ditt Gratis kartleggingsbesøk i dag!