Blogg

Demens Kosthold

Kan høyt blodsukker føre til demens?

Kan høyt blodsukker føre til demens?
Tidligere forskning, blant annet gjort ved Universitetet i Oslo, har vist at de som har diabetes type 2 har økt risiko for å få demens. Lignende sammenhenger er ikke funnet mellom demens og diabetes type 1, som krever bruk av insulin.

Nå har forskere ved Gøteborgs universitet undersøkt sammenhengen mellom blodsukkernivået hos personer med diabetes type 2 og risikoen for å få demens. Dette er blitt gjort ved hjelp av blodprøven som kalles HbA1c, som viser blodsukkernivået over lengre tid.

Studien viste at pasientene som hadde høyt blodsukker over tid (HbA1c over 10, 5 prosent eller høyere) hadde 50 prosent større risiko for å få demens enn de som hadde lavere HbA1c-verdi (6,5 prosent eller lavere).

– Våre resultater viser at bedre blodsukkerkontroll for pasienter med diabetes type 2 kan bidra til å forebygge demens, sier Aidin Rawshani, forsker ved Sahlgrenska akademin.

Svensk studie viser at dårlig blodsukkerkontroll hos de med diabetes type 2 gir økt risiko for å få demens.

 

– Ikke overraskende

Undersøkelsen tok for seg i alt 350 000 personer med diabetes type 2, fra 2004 til pasientene avgikk med døden, fikk en demensdiagnose eller til studien ble avsluttet i 2012. Ingen av deltagerne i undersøkelsen hadde en kjent demensdiagnose fra før av. I løpet av studiens fem første år ble rundt 11 000 personer (3,2 prosent) lagt inn på sykehus med en demensdiagnose.

Tor Rosness, lege og forsker ved Universitetet i Oslo, er ikke overrasket over funnene.

– I denne studien har de sett på hvor mange som blir innlagt på sykehus med demens og dårlig regulert blodsukkernivå. Sammenhengen mellom påvist diabetes type 2 og økt risiko for demens er imidlertid godt kjent fra før. Derfor er ikke de svenske resultatene, så oppsiktsvekkende, sier legen.

Forsker på sammenhengen

Rosness er i dag del av en forskningsgruppe som selv undersøker sammenhengen mellom blodsukkernivå og utviklingen av demens.

– Langtidsmålinger av blodsukkeret er viktig for å forstå mer av sammenhengen, som undersøkt i den svenske studien (HbA1c) men vel så interessant er det å vite mer om hvordan blodsukkernivået påvirker risikoen for demens over tid, også hos de uten kjent diabetes, sier Rosness.

Forskningsgruppen kommer snart med en artikkel som oppsummerer resultatene av deres arbeid:

– Det er for tidlig å si at man kan forebygge demens ved bedre blodsukkerkontroll, slik de svenske forskerne hevder, sier han.